Mali Obywatele

MALI OBYWATELE W SPOŁECZNOŚCI, REGIONIE I OJCZYŹNIE to program aktywizujący nadwiślańskie środowiska lokalne w związku z przypadającą w 2018 roku, 100-rocznicą odzyskania Niepodległości, który nasze stowarzyszenie realizuje wraz z innymi organizacjami pozarządowymi.
Program został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020` edycja 2018”.Wartość dotacji udzielonej przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wynosi 121 580,00 zł.
Zakres zadania publicznego obejmuje 5 blokowy program wspierający całościowy rozwój i aktywizację obywatelską 180 dzieci w wieku przedszkolnym
Program prowadzony będzie w okresie 10 m-cy roku szkolnego 2018/2019 i składają się na niego : orientacja historyczna przedszkolaka; świadomość przyrodnicza przedszkolaka; wrażliwość kulturalna podopiecznych i środowiska placówek; aktywność obywatelska przedszkolaka, środowiska placówek i społeczności lokalnej; sprawność fizyczna przedszkolaka.
W ramach zadania zrealizowane zostaną 3-miesięczne warsztaty muzyczne, wokalne, taneczne i teatralne, na zakończenie których, dzieci z udziałem swoich najbliższych dorosłych zaprezentują publicznie autorskie wydarzenia artystyczne. Terminy wydarzeń zbiegną się z kulminacją tegorocznych obchodów Święta Niepodległości: 11-Listopada.

mali_obywatele.png 

4557641mali_8_2237578279813350_1204344289048395776_n.png